Continuamos noso itinerario formativo cos programas de Middle e High School (correspondentes aos cursos de Educación Secundaria e Bacharelato do sistema educativo español).

Middle School é un ciclo educativo que ten coma obxetivo proporcionar unha transición suave da dependencia e a orientación estructurada do Lower School ao contexto de aprendizaxe independente (menos estructurado) de High School.

Cremos na importancia de propocionar un clima seguro, de apoio, que aliente o desenvolvemento persoal de cada alumno, á vez que ofrezca un entorno académico que enfatice altos estándares e proporcione a base necesaria para a aprendizaxe o longo de toda a vida. Cremos na promoción do coñecemento e a comprensión das diversas culturas, no fomento da responsabilidade, o respeto e o afán de superación e colaboración, e no énfasis no carácter, a ciudadanía e o servicio os demais.

Descarga as tarifas Elementary Ed. aquí.