O programa para Elementary School (equivalente os cursos de 1º-6º de Educación Primaria do sistema educativo español) continúa o proceso iniciado no ciclo de Early Childhood.

O noso objetivo e a nosa visión – que determinan as directrices do noso currículo – é axudar aos nosos alumnos a ser cidadáns do mundo, pensadores críticos, comunicadores e colaboradores, perseverantes, creativos, con recursos e principios.

Dende noso programa de Early Childhood (2-6 anos) é o longo de toda a etapa de Elementary School, motivamos aos nosos alumnos a adquirir curiosidade e gusto polo aprendizaxe e a desenvolver a súa autoestima, conforme van obtendo independencia, tanto académica coma social.

O currículo de Elementary School articulase nas áreas que desglosamos brevemente a continuación: Comunicación oral, Escritura, Lectura, Lengua inglesa, Lengua y cultura españolas, Matemáticas, Ciencias naturais e sociais, Música, Educación Física, Artes plásticas e Tecnoloxía.