O Chester International Spanish Summer Camp , campamento de español como lingua estranxeira (e moito máis!)

Ten como obxectivo proporcionar unha enriquecedora experiencia educativa na que a aprendizaxe e a mellora do español transcorra en paralelo á inmersión social e cultural nun ambiente internacional, e á promoción da convivencia respectuosa, a música, o teatro, a práctica deportiva e o entretemento.

O campamento de español está dirixido a rapaces e rapazas de 7 a 18 anos, en dúas modalidades: residencial e non-residencial.

Datas 2020

Chester Spanish Summer Camp ten dúas modalidades: Residencial e Non Residencial (Day).  As datas do Chester Spanish Summer Camp 2020 son as seguintes:

Participantes residentes

 • 1-31 de xullo (Programa completo)
 • 1-16 de xullo (1º Media-Sesión)
 • 17-31 de xullo (2º Media-Sesión)

Participantes non residentes (day)

 • 1-31 de xullo (Programa Completo)
 • 1-16 de xullo (1º Media-Sesión)
 • 17-31 de xullo (2º Media-Sesión)

A estancia idónea no Chester International Spanish Summer Camp é a de un mes, para a consecución dos diversos obxectivos propostos.

Non obstante, e en función de criterios tales como a idade do participante ou a necesidade de conciliar vacacións familiares, existe tamén a opción de asistir ao Chester International Spanish Summer Camp en formato “Sesión” (2 semanas).

Que inclúe o campamento?

O Chester International Spanish Summer Camp ten 2 modalidades: Residencial e Non Residencial (Day). O noso campamento inclúe o seguinte, tanto para os nosos participantes residentes, como os non residentes (Day):

 • Programa matutino de español na aula (luns a venres)
 • Programa deportivo-recreativo dentro das instalacións de Chester College, e saídas programadas para a realización de actividades específicas tales como equitación, iniciación ao surf, canoas, aquapark…
 • Comida, snack de mañá e merenda de tarde
 • Excursións (sábados)
 • Uso de material didáctico
 • Informe de progreso tras a finalización do Camp
 • Seguro de accidentes
 • Atención e supervisión permanentes

Residentes

A modalidade residencial tamén inclúe:

 • Excursións (sábados e domingos)
 • Aloxamento nas respectivas residencias – masculina feminina, supervisadas polos correspondentes Directores de Residencia
 • Pensión completa (almorzo, snack de mañá, comida, merenda e cea)
 • Servizo de lavandería (semanal)

My kids had a blast! They enjoyed the activities very much. They liked the Spanish lessons and loved their teachers! From the parents point of view: I couldn’t have chosen a better camp for my children. The Staff took care of each of my children’s needs , they knew each well, and made sure they were happy at all times (…) A big thank you to all the staff at Chester College, it was  a pleasure. See you next year!
Dª. Paola V.- Nai de Faisal e Marianna, Omán

Programa de español

O programa de español na aula do Spanish International Summer Camp deséñase atendendo ás necesidades individuais de cada participante, despois de realizar un test de nivel e tendo en conta a información académica achegada.

Seguimos un método comunicativo, baseado no enfoque por tarefas promulgado polo Marco Común Europeo de Referencia para as linguas: aprendizaxe, ensinanza e avaliación. O programa aborda as distintas competencias lingüísticas esixidas polos distintos niveis das probas de Español como Lingua Estranxeira (DELE), hoxe por hoxe as únicas certificacións oficiais, recoñecidas a nivel internacional, de acreditación de competencias en lingua española. Son emitidos polo Instituto Cervantes, en nome do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte do goberno español.

Os participantes no campamento teñen 3 sesións diarias de 50 minutos de lingua e cultura españolas, de luns a venres.

Adicionalmente, participan en sesións de música e teatro, que desembocarán nunha actuación teatral/musical como produto final do curso.

Tanto os nenos como os adolescentes aprenderán a desenvolverse en diversas situacións do ámbito cotián. A metodoloxía empregada fai uso de abundante material audiovisual (cancións, vídeos, carteis, cómics) e lúdico (xogos didácticos), de modo que as clases son moi dinámicas, participativas e motivadoras.

Proporciónase aos estudantes todo o material didáctico confeccionado polo noso equipo académico.

O noso equipo

O noso profesorado é nativo e altamente competente, con moita experiencia na didáctica do español para nenos e adolescentes.

Contamos así mesmo cun equipo de entusiastas monitores e instrutores deportivos, que tamén teñen o español como lingua materna.

A relación media participante-profesor, incluídos os profesores especializados de Música e Deportes, está por debaixo de 7 a 1.

Música e teatro

A música e o teatro constitúen un compoñente esencial de todos os nosos campamentos. Ambas constitúen un marco excepcional, divertido e realmente estimulante no que promover a comunicación, a oratoria, a creatividade, a memoria, e o desenvolvemento persoal, entre moitas outras esferas.

Todos os campers, tanto os do English como o Spanish International Summer Camp, preparan, ao longo do programa un Concerto-Musical, que se escenifica ante familiares e amigos o último día do programa. Edicións anteriores inclúen versións estilizadas de Blancanieves, los 121/2 enananitos y sus 2 hadas (2015), Hamlet(2014), Romeo y Julieta (2013), Shrek (2012), The Blues Brothers (2011), Sister Act (2010) e Grease (2009), entre moitos outros.

It was a really nice experience. Not only did I learn Castellano as a language, but I had a terrific time meeting a lot of new friends.  I also experienced neat and different kinds of field trips.  I would love to return for another summer experience.
Khasara L. (EEUU)- Camper, 2010

Actividades deportivos-recreativas

Deportes

A práctica deportiva e a competición desempeñan un papel importante no Camp. Cada día, de luns a venres, os campers participan en múltiples actividades deportivas: natación, tenis, béisbol, baloncesto, fútbol, vóleibol, water-polo… ademais de novos xogos e actividades que se introducen cada ano.

Un ou dous días á semana os campers realizan actividades deportivas especiais fóra das instalacións de Chester College, entre as que se inclúen introducción ao surf, canoas, equitación, saídas ao aquapark…

As actividades varían cada semana e non podemos garantir que unha determinada actividade se vaia realizar unha quincena concreta, na medida en que a maioría son dependentes das condicións metereolóxicas ou o estado do mar.

Actividades sociais e culturais para campers residentes

Paseos polo casco histórico de Santiago, visitas a museos e exposicións, breves saídas de compras… constitúen parte integral da exposición á cultura que ofrece a cidade de Santiago de Compostela, sempre activa e en festas no mes de xullo.

Excursións

Todos os sábados e domingos son días de excursión. Son xornadas divertidas e relaxantes con interese cultural e recreativo, á praia e a enclaves de interés histórico, ambiental e paisaxístico na comunidade galega.

Alimentación

A alimentación do colexio está baseada nunha dieta sa e equilibrada. O centro conta con servizo de cociña propia.

No recreo da mañá, os campers toman un pequeno refrixerio (normalmente, un pequeno bocadillo ou unha peza de froita e auga). O menú do xantar diario é elaborado co asesoramento dun pedriatra e está composto por: 1º prato, 2º prato e sobremesa.

Tamén se atenden todas as necesidades de alimentación especiais: alerxias, dietas médicas, celíacos, diabetes , etc. que poida requerir o participante.

Residencias

As residencias, masculina e feminina, permanentemente atendidas polos respectivos educadores, convértense en “casa” por un mes, e alí esforzámonos por lograr un ambiente produtivo e acolledor.

Evening activities para campers residentes

Comprende un variado programa que inclúe visitas culturais, concursos, “talent shows”, karaokes, manualidades e outras actividades artísticas (confección de decorados e atrezzo para o concerto final, entre outras), festas temáticas, etc.

Our son Noah spent a great time in Chester last summer. In the morning he learnt Spanish and in the afternoon he enjoyed all fun activities with his English and Spanish speaking playmates. He specially liked all sport activities like swimming, riding, tennis, soccer and baseball. Chester created a wonderful learning environment combining language and fun activities. During the camp he made a lot of new friends.
Ms Helga D.- Nai de Noah D, Alemania

Quere saber máis acerca do noso campamento de español?